• Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

  ⋮⋮⋮⋮FEI STU | Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (skr. FEI STU) je jedna zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je to najstaršia technická fakulta na Slovensku zameraná na elektrotechniku, informatiku a príbuzné oblasti. Poskytuje medzinárodne uznávané univerzitné štúdium, prevádzkuje Čítať viac...

 • Fakulta informatiky a informačných technológií STU

  ⋮⋮⋮⋮FIIT STU | Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej texhnickej univerzity Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (skr. FIIT STU) je siedmou a najmladšou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vznikla v roku 2003 z Katedry informatiky a výpočtovej techniky, ktorá bola súčasťou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Čítať viac...

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

  ⋮⋮⋮⋮FChPT STU | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Fakulta chemickej a potravinárskej technológie vznikla v roku 1940 začatím činnosti Odboru chemickotechnologického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT). Fakulta má svoje špecifické postavenie ako jediná svojho druhu na Slovensku. Zachytáva celý rozsah chemického, potravinárskeho, farmaceutického a spotrebného priemyslu Čítať viac...

 • Rektorát STU

  ⋮⋮⋮⋮STU | Rektorát Slovenskej technickej univerzity Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom STU s výkonnou funkciou. Plní úlohy spojené s organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti STU ako právnickej osoby a úlohy spojené s povinnosťami STU ako správcu dotácii zo štátneho rozpočtu, vlastníka majetku a zriaďovateľa súčastí STU. Pripravuje podklady pre rozhodovanie Čítať viac...

 • Strojnícka fakulta STU

  ⋮⋮⋮⋮FA STU | Strojnícka Slovenskej technickej univerzity Strojnícka fakulta STU v Bratislave už viac ako sedem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave možno získať univerzálne Čítať viac...

 • Stavebná fakulta STU

  ⋮⋮⋮⋮SvF STU | Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity História Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa začala písať v roku 1937 po zriadení Vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Prvé vyučovanie na tejto vysokej škole sa začalo v Martine 5. decembra 1938 na troch oddeleniach: na oddelení inžinierskeho Čítať viac...

 • Fakulta architektúry STU

  ⋮⋮⋮⋮FA STU | Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity Fakulta architektúry je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a designu. Pedagogická činnosť Fakulty architektúry STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú Čítať viac...